piątek, 26 lutego 2010

Arbitraż indeksowy w praktyce z użyciem Sidomy

         Do opisania tej techniki skłoniły mnie wydarzenia piątkowe, kiedy to po niesamowitym fixingu, WIG20 odskoczył od kontraktów terminowych (FW20) na odległość 25 punktów. Może nie było by w tym rzeczywiście nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że za trzy tygodnie (19.03 marca) wygasa pierwsza seria kontraktów terminowych a to oznacza, że ich cena powinna zbliżać się do kursu indeksu bazowego WIG20 a nie oddalać.
        Oczywiście nie będę pisał czym jest arbitraż, bo o tym można przeczytać: Tutaj i Tutaj.
Nie będę także opisywał dokładnie na czym polega technika arbitrażu indeksowego, bo o tym można przeczytać  tu: bossa i tu: Futures Onet. Sensem tego działania jest zarobienie pieniędzy o stopie zwrotu większej jaką moglibyśmy osiągnąć z lokat bankowych przy praktycznie zerowym ryzyku zawarcia takiej transakcji czyli tak samo jak w przypadku lokat. Cytując, żeby było jasne:

Celem transakcji arbitrażowej jest osiągnięcie zysku bez ponoszenia ryzyka dzięki jednoczesnemu zawarciu transakcji na dwóch lub więcej rynkach. Osiągany zysk może być wyższy niż przychody osiągane z lokaty bankowej.

       Odniosę się do samej techniki oraz tego jak można ją zrealizować w praktyce, bo o praktykę nam chodzi. O praktyczne zastosowanie wszystkich teorii i zarobienia na nich pieniędzy, to właśnie i mnie i Ciebie interesuje. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do podstaw. Wartość teoretyczną wyliczamy z użyciem wzoru


FV = I * [1+r * (n/365)]

gdzie
 FV - kurs teoretyczny kontraktu terminowego
  I - wartość indeksu będącego instrumentem bazowym - dla nas WIG20
  r - wolna od ryzyka stopa procentowa
  n - ilość dni do dnia wygaśnięcia kontraktu


Tutaj mała uwaga. Jako stopę wolną od ryzyka dotychczas używałem wibor-u rocznego, w tej chwili zacząłem używać wiboru 3-y miesięcznego po tym jak jeden ze znajomych maklerów mi zasugerował takie podejście. Stopy wolne od ryzyka można znaleźć np. tutaj -> http://wibor.money.pl/ i tak obecnie (na dzień 26.02.2010) WIBOR-3M wynosi 4,15% .Osobiście śledzę zachowanie fair value każdego dnia w moim arkuszu kalkulacyjny i wygląda to tak:

Przykładowy wzór do obliczenia wartości godziwe (Fair Value) dla dnia 26.02.2010 (piątek).

I = 2265,01
r = 4,15%
n = 21 dni (ilość dni do 19.03.2010)

stąd  FV = 2265,01 * [1 + 4,15% * (21/365)] = 2270,42

Przykładowy wzór wyliczania fair value w OpenOffice.calc:

=B48*(1+0,0415*(ZAOKR(DNI(DATA.WARTOŚĆ("19.03.2010"); A48))/365))

Jak widać wartość godziwa (fair value) znajduje się 30 punktów powyżej obecnego kursu zamknięcia kontraktów terminowych (2240). Zgodnie z teorią arbitrażu indeksowego, w takim przypadku możliwy jest arbitraż indeksowy poprzez zakup niedowartościowanego kontraktu terminowego FW20 (w naszym przypadku serii wygasającej w marcu t.j. FW20H10) oraz sprzedaży indeksu wig20 - a dokładniej sprzedaży spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 :

W momencie, gdy cena kontraktu znajduje się poniżej wartości teoretycznej inwestor powinien zająć długą pozycję na rynku futures oraz krótką na rynku rzeczywistym

Jak wiedzą uważni inwestorzy, krótka sprzedaż za pośrednictwem GPW jeszcze przez jakiś czas nie będzie możliwa, stąd jedyną sytuacją jaką możemy wykorzystać to sytuacja odwrotna czyli:


W sytuacji odwrotnej, gdy cena kontraktu przewyższa wartość teoretyczną opłacalne powinno być zajęcie krótkiej pozycji na rynku terminowym i równoczesne długiej na rynku rzeczywistym.

O ile sprzedaż kontraktu terminowego FW20 nie jest żadnym problemem i wystarczy mieć odpowiedni rachunek brokerski o tyle zakup całego indeksu WIG20 może już przysporzyć pewien problem, nie jest to jednak zadanie niewykonalne. Tutaj z pomocą przychodzi nam platforma Sidoma, która pozwala na wykonywanie zleceń koszykowych i dzięki temu możemy wykonać jedno zlecenie kupna kupując cały koszyk akcji WIGu20, akcji, które są wystarczające płynne by tego dokonać.
Aby przygotować się do wykonania arbitrażu indeksowego w sytuacji (KURS_KONTRAKTU>WARTOSC_TEORETYCZNA) należy najpierw utworzyć koszyk akcji WIG20 w Sidomie. Tak więc wybieramy z menu Rachunek i opcję Koszyki papierów. Klikamy po prawej stronie dodaj, wpisujemy nazwę koszyka np: WIG20 i jako rodzaj koszyka wybieramy: Udziałowy:

Wybieramy ok i zaczynamy wypełniać tabelę, która się niżej pokaże. W tabeli tej należy wprowadzić
wszystkie symbole spółek z WIG20 oraz ich procentowy udział w indeksie WIG20. Udział poszczególnych spółek w WIG20 można znaleźć np. tutaj GPW - skład indeksu WIG20. Całość, co jest logiczne, powinna sumować się do 100% i wyglądać na dzień 26.02.2010 tak:
Mając już zdefiniowany odpowiednio koszyk, możemy przystąpić do działania. I tak załóżmy hipotetyczny scenariusz, że FV = 2250 punktów, natomiast kontrakty obecnie są notowane na poziomie FW20 = 2270.
Aby wykorzystać zjawisko arbitrażu indeksowego i wygasania kontraktów terminowych należy krótko
sprzedać kontrakt terminowy FW20 - poziom 2270 oraz w tym samym czasie wykonać zlecenie kupna koszyka akcji WIG20 za kwotę 22 700. Zlecenie takie w Sidomie wykonuje się wybierając z menu Rachunek opcję Zlecenia Koszykowe, a następnie wpisujemy wartość 22700 i należy także zastanowić się na typem zlecenia - proponuje dla przykładu wybrać PCR lub PKC a następnie kliknąć Generuj zlecenia :             A następnie klikamy Wyślij zlecenia by wykonać zlecenia zakupu koszyka. Jak widzimy wartość koszyka po odliczeniu prowizji to 22060,68, dlatego też przy generowaniu zleceń należy wziąć pod uwagę prowizję i ewentualne poślizgi cenowe - czyli po prostu wybrać wystarczająco duży zakres punktowy tak by pokrył całość naszych zleceń i dodatkowo dał zarobić.

            Oczywiście arbitraż taki da się wykonać dla większych lewarów, trzeba jednak pamiętać, że otwarcie np. dwóch pozycji na kontraktach na poziomie 2270 będzie wymagało od nas zakupu koszyka akcji indeksu WIG20 o wartości 2x2270*10 = 45 400 PLN.

            Chciałbym jeszcze na koniec podkreślić fakt, który przytoczyłem na początku, arbitraż taki to ZYSK BEZ RYZYKA (zakładając, że obliczyłeś wszystko poprawnie oraz otworzyłeś poprawnie pozycje). Nie jest to sposób na zbicie majątku, ale na pewno jest to sposób na osiągnięcie zwrotu na kapitale lepszego od lokat bankowych w dużo krótszym czasie. Należy także wspomnieć, że wkrótce opcja arbitrażu indeksowego będzie znacznie ułatwiona i nie chodzi tu o wprowadzenie krótkiej sprzedaży, ale o wejście na nasz rynek tzw. ETF (Exchange Traded Funds) - są to swego rodzaju fundusze indeksowe notowane na giełdach i odzwierciedlają one indeksy.
Jest jeszcze kolejny sposób, które może ułatwić arbitraż indeksowy na naszym rynku, mianowicie są to jednostki indeksowe MiniWIG20, które swoją konstrukcją zbliżone są do ETF-ów. Sposób wykorzystania jednostek MiniWIG20 do arbitrażu indeksowego został opisany tutaj => http://futures.onet.pl/1127398,1596,abc.html i polecam uzupełnić swoje informacje spod tego adresu.

Tak naprawdę wygasanie kontraktów terminowych to świetny moment do zarobienia pieniędzy przy stosunkowo niskim ryzyku i technik jest znacznie więcej, a ja posiadam jeszcze dwie swoje ulubione, które postaram się w najbliższym czasie opisać. Następnie techniki będą już narażały nas na straty aczkolwiek będą także wymagały mniejszych nakładów kapitału i będzie można dzięki nim osiągnąć większą stopę zwrotu z inwestycji.

2 komentarze:

  1. znakomita notatka

    OdpowiedzUsuń
  2. Witam
    Bardzo jasno i wyraźnie opisany proces arbitrażu. Chce tylko zaznaczyć, że Fair Value powinniśmy obliczać z uwzględnieniem nie WIBOR-u tylko na podstawie oprocentowania lokat bankowych lub, jeśli pożyczamy pieniądze na inwestycje, to na podstawie rzeczywistego kosztu pożyczki. Wtedy dopiero widać od jakiej różnicy między FV a bieżącą cena kontraktu arbitraż jest opłacalny. Dla każdego inwestora FV będzie inne, bo każdy ma inną zdolność kredytową lub możliwości założenia lokaty w banku.

    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń